kcanepsza.sk

Monika Krileková

Pocity bez slov

Spojená škola, Jána Vojtaššáka 13 v Žiline usporiadala 05.12.2023 kultúrne podujatie Pocity bez slov. V tento deň sa spojili rodiny detí, priateľov školy, ako aj samosprávu, organizácie a osobnosti, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným znevýhodnením. Vďaka podpore grantu mesta Žilina, mohli šikovné ruky pani učiteliek ušiť krásne kroje pre malých i veľkých a skrášliť scénu

Pocity bez slov Read More »

Deaf Joker

Dňa 18. 11. 2023 sa v Žiline uskutočnila celoslovenská hra Deaf Joker. Organizátormi sú Tibor Bagala a Jozef Vývodík. Stretlo sa nás množstvo pozitívne naladených ľudí. Všetkým srdečne gratulujeme. Umiestnenie: Muži: 1. Jozef Vývodík, 2. Ľubomír Mundok, 3. Milan Lipták Ženy: 1. Silvia Pálošová, 2. Beáta Timková, 3. Zdena Maliková

Deaf Joker Read More »

RC Platforma rodín Žilina – Podporná skupina pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Dňa 15. 11. 2023 sa v Žiline v Regionálnom centre Platformy rodín  konalo stretnutie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Pozvánku prijalo aj naše KC ANEPS Žilina, ktoré reprezentovala Ľubomíra Gavláková. Zúčastnení rodičia tak mali možnosť otvoriť a priblížiť si tak informácie o  diagnóze sluchová vada, ako treba s týmito deťmi a dospelými pracovať, komunikovať. Bola

RC Platforma rodín Žilina – Podporná skupina pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením Read More »

Šípkarsky turnaj

Dňa 11. 11. 2023 o 10,00 h. sa v Žiline v Kolkárni Tulák usporiadal šípkarsky turnaj. Turnaju sa zúčastnili nepočujúci z rôznych kútov Slovenska. V kategórii Muži obsadili nasledovné miesta: 1. Stanislav Bojsa /Nové Zámky/, 2. Gabriel Prasna /Levice/, 3. Ivan Baracka /Žilina/. V kategórii Ženy obsadili nasledovné miesta: 1. Želmíra Šoreková /Trebišov/, 2. Erika

Šípkarsky turnaj Read More »

Inkluzívny festival Medzi nami

Žilinský samosprávny kraj Sekcia pre mládež ŽSK, v spolupráci s Nadáciou Krajina harmónie a ďalšími organizáciami, sa rozhodla nadviazať na tradíciu inkluzívnych festivalov Jašidielňa a Inter Nos. Dňa 10.10.2023 v čase 09:00 – 16:00 sa konal na Mariánskom námestí v Žiline inkluzívny Festival Medzi nami. Organizácie z rôznych častí Žilinského kraja si pripravili zaujímavé aktivity.

Inkluzívny festival Medzi nami Read More »

Sociálny čin roka

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od roku 2003 oceňuje minister/ka nadštandardné úsilie v oblasti skvalitňovania sociálnych služieb, či vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.). Na

Sociálny čin roka Read More »

Wieliczka – Kraków – Oswiecim 1.-2.9.2023

Koniec leta, koniec školských prázdnin sme si užili u našich „susedov“ v Poľsku. Prvý deň sme navštívili Wieliczku soľnú baňu. Soľná baňa Wieliczka je jednou z najstarších, najväčších a najkrajších soľných baní na svete. Je obľúbeným turistickým miestom, nachádzajú sa tu tisíce metre kubických soľnej štruktúry, ktoré sú vytesané do skál, sú tu chodby, sály

Wieliczka – Kraków – Oswiecim 1.-2.9.2023 Read More »

Gulášová párty

„Gulášová párty“ v Bergu. 26.8.2023 sme sa znovu stretli v Bergu tak ako po minulé roky. Sme jedna „veľká rodina“. Sme skvelí priatelia z rôznych kútov Slovenska. Zažili sme úžasnú atmosféru, nechýbala nám super nálada, zasúťažili sme si aj mladí, aj starší, aj tí najmenší. Chvíľu nám aj popršalo, nás to však neodradilo. Ďakujeme všetkým

Gulášová párty Read More »

Prekladač/Translator »