kcanepsza.sk

Medzinárodná spolupráca

Asociácia nepočujúcich slovenska (ANEPS) je členommedzinárodných organizácií:

World federation of the Deaf
European union of the Deaf
Prekladač/Translator »