kcanepsza.sk

Krajské centrum nepočujúcich

ANEPS Žilina

+421 908 436 721

Kálov 17, Žilina

nepocujucizilina@gmail.com

Kompenzačné pomôcky pre SP

Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 7/2009 Z. zPríloha k opatreniu č7/2009 Z. z. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.

Spolupráca

Nastavovanie načúvacích aparátov a zabezpečenie kompenzačných pomôcok.