kcanepsza.sk

Kompenzačné pomôcky pre SP

Zbierka zákonov Slovenskej republiky. 7/2009 Z. zPríloha k opatreniu č7/2009 Z. z. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok.

Spolupráca

Nastavovanie načúvacích aparátov a zabezpečenie kompenzačných pomôcok.