kcanepsza.sk

Medzinárodný deň nepočujúcich

Oslavy Medzinárodného týždňa nepočujúcich

Medzinárodný deň nepočujúcich sa každoročne koná v mesiaci september a jeho tradície siahajú do roku 1958, kedy sa prvý krát konal v každom štáte vo svete. V tento významný deň si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel, ktorým kráča ruka v ruke životom. Svet ticha je napriek veľkým obmedzeniam plný spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia a je preto potrebné neustále prezentovať práva nepočujúcich a vzbudzovať záujem o ich komunitu.
V rámci osláv Medzinárodného týždňa nepočujúcich organizuje ANEPS Medzinárodný deň nepočujúcich už viac ako 40 rokov, v minulosti sa konali aj súťaže krásy MISS Nepočujúca Slovenska, na ktorej sa predstavilo množstvo nepočujúcich umelcov a nadaných nepočujúcich dievčat.
Žilina už po IV. krát organizovala Medzinárodný deň nepočujúcich a zapísala sa do kroniky Žilinského Centra nepočujúcich spolu so všetkými organizátormi a sponzormi. Komunita nepočujúcich tak získala ďalší priestor na vyjadrenie svojich životných potrieb a práv a ukázala verejnosti svoje hlavné poslanie a ciele, ktoré dokáže naplniť jedine s jej pomocou.
Prekladač/Translator »