kcanepsza.sk

Platforma rodín

Užitočné odkazy a žiadosti na konkrétne sociálne služby.

Na čo máte nárok?

SITUAČNÁ ANALÝZA a posúdenie potrieb detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín z Ukrajiny

Pomoc pre deti so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny a ich rodiny

Prekladač/Translator »