kcanepsza.sk

Projekty 2014

1. Projekt „Vybavenie a doplnenie požičiavania kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých v žilinskom kraji – výstava“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

2. Projekt „Outdoor srdcom“ sa uskutočnil vďaka podpore Národného projektu

KomPrax – Kompetencie pre prax a realizátorky projekty p. Ing. Petre Osvaldovej.

3. Projekt „Československí seniori opäť spolu“ sa uskutočnil vďaka podpore nadácie Orange.

4. Projekt „4.ročník športového dňa v Žiline“ sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

5. Projekt „Aj naša tichá kultúra má svoje miesto v Žiline“ sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

6. Projekt „základy počítačov v posunkovom jazyku a jeho ďalší rozvoj“ sa uskutočnil vďaka podpore Komunitnej nadácie Bratislava, fondu Citibank.

7. Projekt „Doplnenie a vybavenie kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých“ sa uskutočnil vďaka finančného príspevku od nadácie SOCIA – nadácie Socia na podporu sociálnych zmien.

Prekladač/Translator »