Medzinárodne stretnutie nepočujúcich 29.04 – 01.05.2022