kcanepsza.sk

Projekty 2016

1. Projekt „Sociálno-rehabilitačný pobyt“ sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

2. Projekt „Kvalitou služieb k úspechu a podpora aktivít“ sa uskutočnil vďaka podpore nadačného fondu Telekom v nadácii Pontis

3. Projekt „Mzdové náklady na zamestnanca“

sa uskutočnil vďaka podporeMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

4. Projekt „Integrácia detí a sieniorov v lete”

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

5. Projekt „Inštitucionálna podpora v roku 2016“

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

Prekladač/Translator »