kcanepsza.sk

Organizačná štruktúra

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Predsedníčka

Peter Kolarčík

Podpredseda

Martina Markovičová

Kultúrny referent

František Podhorský

Pokladník

Ing. Jaroslav Smatana

Tajomník/Administrátor

Slávka Kolarčíková-Kormanová

Revízna kontrola

Mária Verešová - Reháková

Revízna kontrola

Silvia Hraňová

Revízna kontrola

Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Predsedníčka

Peter Kolarčík

Podpredseda

Martina Markovičová

Kultúrny referent

František Podhorský

Pokladník

Ing. Jaroslav Smatana

Tajomník/Administrátor

Slávka Kolarčíková-Kormanová

Revízna kontrola

Mária Verešová - Reháková

Revízna kontrola

Silvia Hraňová

Revízna kontrola

Prekladač/Translator »