kcanepsza.sk

Právne služby

Právne služby pre sluchovo postihnutých sú zabezpečované v poradni Krajského centranepočujúcich ANEPS Žilina prostredníctvom právnických a advokátských kancelárii. Vzhľadom na náročnosť individuálnych prípadov, je potrebné sa vopred objednať.

Mobil/SMS: 0903 762 810

E-mail: nepocujucizilina@gmail.com

Prekladač/Translator »