kcanepsza.sk

Krajské centrum nepočujúcich

ANEPS Žilina

+421 908 436 721

Kálov 17, Žilina

nepocujucizilina@gmail.com

Právne služby

Právne služby pre sluchovo postihnutých sú zabezpečované v poradni Krajského centranepočujúcich ANEPS Žilina prostredníctvom právnických a advokátských kancelárii. Vzhľadom na náročnosť individuálnych prípadov, je potrebné sa vopred objednať.

Mobil/SMS: 0903 762 810

E-mail: nepocujucizilina@gmail.com