kcanepsza.sk

Iné organizácie pre SP/NP

Banská Bystrica

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovenskumiesto stretnutia: Kapitulská 21, Banská Bystricačas stretnutia: posledná nedeľa v mesiaci od 15.00 hod.web: www.kcns.sk

Bratislava

Bratislavský spolok Nepočujúcich 1930
miesto stretnutia: Haanova 10, Bratislavačas stretnutia: v sobotu od 17.00 do 22.00 hod.web: www.bsn1930.wbl.sk

Bratislava

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
miesto stretnutia: Nám. SNP 11, Bratislavačas stretnutia: vo štvrtok od 16.00 hod.web: www.kcns.sk/bratislava

Bratislava
Rodinné centrum Prešporkovo miesto stretnutia: Grösslingova 48, Bratislavačas stretnutia: v piatok od 16.00 do 18.30 hod. (dohoda)web:
www.presporkovo.sk
Bratislava
Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava
miesto stretnutia: Trnavská 33/a, Bratislava
čas stretnutia: v utorok a vo štvrtok od 16.00 hod.
Hlohovec
Hlohovecký spolok nepočujúcich
miesto stretnutia: M.R.Štefánika 3, Hlohovec
čas stretnutia: v piatok od 15.00 a v nedeľu od 10.00 hod.

Humenné

Centrum Nepočujúcich ANEPS miesto stretnutia: Štefánikova 1525, Humennéčas stretnutia: v piatok od 17.00 do 22.00 hod.web:
www.cnhe.wbl.sk
Košice
Centrum Nepočujúcich ANEPSmiesto stretnutia: Kováčska 65–67, Košicečas stretnutia: v piatok od 16.00 do 21.00 hod.web:
http://sknke.webnode.sk/
Kremnica
Centrum Nepočujúcich ANEPSmiesto stretnutia: Angyalova 413/19, 967 01 Kremnica (Centrum voľného času Cvrček)/br>čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 15:00 do 20:00(http://deaf-kremnica.wbl.sk/Kalendar.html)web:
www.deaf-kremnica.wbl.sk

Levice

Centrum Nepočujúcich ANEPSmiesto stretnutia: Tekovská 6, Levicečas stretnutia: každý nepárny týž. v sobotu od 14.00 do 18.00 hod.web :
www.cnlevice.estranky.sk
Lučenec
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Jesenského 5, Lučenec
čas stretnutia: v utorok od 14.00 do 17.00 hod.
Martin – Vrútky
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Karola Kalocsaya 3211, Vrútky
čas stretnutia: v piatok od 16.30 do 21.00 hod.
Nitra
Effetamiesto stretnutia: Samova 4, Nitračas stretnutia: v nedeľu od 16.45 hod.
web: www.effeta.sk
Nitra
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Okániho 6, Nitra
čas stretnutia: v piatok od 16.00 hod.
Nová Dubnica
Centrum Nepočujúcich ANEPSmiesto stretnutia: Ul. Cyrila a Metoda 22čas stretnutia: každý párny týž. vo štvrtok od 18.00 do 21.00 hod.
web: www.cnanepsnovadubnica.wbl.sk
Nové Zámky
Centrum Nepočujúcich ANEPSmiesto stretnutia: Šurianska 5, Nové Zámkyčas stretnutia: v stredu a v piatok od 14.00 do 19.00 hod.
web: www.sknnovezamky.weblahko.sk
Piešťany
Piešťanský spolok nepočujúcich
miesto stretnutia: A. Hlinku 41, Piešťany
čas stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok od 17.00 hod.
Poprad
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Nábrežie Jána Pavla II. 319/16, Poprad
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Prešov
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Požiarnická 17, Prešov
čas stretnutia: každý nepárny týž. v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Prievidza
Prievidzský spolok nepočujúcichmiesto stretnutia: Š. Závodníka 488/18 (v objekte materskej škôlky, vchod z ulice J.G.Tajovského) čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 18.00 hod.
web: www.pdsn.sk
Púchov
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Obrancov mieru 1158, Púchov
čas stretnutia: v piatok od 16.00 do 20.00 hod.
Senica
Klub nepočujúcich Senica
miesto stretnutia: Hviezdoslavova 388, Senica
čas stretnutia: každý nepárny týž. v sobotu od 13.00 do 18.00 hod.
Spišská Nová Ves
Centrum Nepočujúcich ANEPS miesto stretnutia: J. Fabíniho 5, Spišská Nová Vesčas stretnutia: každý nepárny týž. v piatok od 15.00 do 19.00 hod.
facebook: http://sk-sk.facebook.com/…002191403387
Šaľa
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Družstevná ulica (bývalá škôlka), Šaľa
čas stretnutia: raz do mesiaca v sobotu
Topoľčany
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Pribinova 17, Topoľčany
čas stretnutia: každý párny týždeň v piatok od 17.00
Trenčín
Centrum Nepočujúcich ANEPS miesto stretnutia: Bezručova 1012, Trenčín čas stretnutia: v nedeľu (okrem nedele v 3. týždni v mesiaci – svätá omša) od 15.00 do 19.30 hod.
web: www.nepocujem.weblahko.sk
Zlaté Moravce
Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Mojmírova 6, Zlaté Moravce
čas stretnutia: každý párny týždeň v nedeľu od 15.00 hod.
Zvolen

Centrum Nepočujúcich ANEPS
miesto stretnutia: Bernolákova 1, Zvolen
čas stretnutia: v piatok od 15.00 do 22.00
web: www.cn-zvolen.wbl.sk

Žilina
Centrum Nepočujúcich ANEPS miesto stretnutia: Kalov 17, 010 01 Žilina čas stretnutia: v piatok od 17.00 do 22.00 hod.
web: www.anepszilina.weblahko.sk
Žilina
Športový klub nepočujúcich Žilina
Adresa: Mateja Bela 3458/58, 010 15 Žilina web: www.anepszilina.weblahko.sk
Prekladač/Translator »