kcanepsza.sk

RC Platforma rodín Žilina – Podporná skupina pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením

Dňa 15. 11. 2023 sa v Žiline v Regionálnom centre Platformy rodín  konalo stretnutie rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Pozvánku prijalo aj naše KC ANEPS Žilina, ktoré reprezentovala Ľubomíra Gavláková. Zúčastnení rodičia tak mali možnosť otvoriť a priblížiť si tak informácie o  diagnóze sluchová vada, ako treba s týmito deťmi a dospelými pracovať, komunikovať. Bola prítomná i mamička, ktorá má dievčatko so sluchovým znevýhodnením a tak namieste sme odkonzultovali možnosti, postupy, zaujímali ju hlavne kompenzačné pomôcky a rôzne možnosti načúvacích aparátov, s pomocou ktorých môže dieťa napredovať vo vývoji, v učení a v celom svojom živote. Takouto spoluprácou sa rôzne občianske združenia, neziskové organizácie prepájajú, sieťujú a participujú i v rámci Inklúzie 2023. 

Prekladač/Translator »