kcanepsza.sk

Kontakty

Čas stretnutia

Špecializované sociálne poradenstvo a Tlmočnícka služba
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00
Záujmová činnosť
Piatok od 17:00 do 22:00

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

číslo registrácie: VVS/1-900-90-41593
dátum registrácie: 17.05.2013
Kálov 17 Žilina 010 01 Slovakia

Učtovné údaje:

IČO: 42 346 452
DIČ: 2023871817

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.
pobočka Žilina,
Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina
číslo účtu: 401 864 6991 / 7500
IBAN: SK38 7500 0000 0040 1864 6991

  • email : nepocujucizilina@gmail.com
  • mobil : 0903 762 810

Mgr. Jana Barčák Filipová
Predsedníčka
nepocujucizilina@gmail.com
janafilipova9@gmail.com

Peter Kolarčik
Podpredseda
tucko68@gmail.com

Ing. Jaroslav Smatana
Tajomník / Administrator
smatasonic@seznam.cz

František Podhorský
Pokladník

Martina Markovičová

Kultúrný referent

Slávka Kolarčíková
Revízna Kontrola

Mária Verešová
Revízna Kontrola

Silvia Hraňová
Revízna Kontrola

Kde nás nájdete

Prekladač/Translator »