kcanepsza.sk

Kontakty

Čas stretnutia

poradenstvo a záujmová činnosť:
piatok od 17:00 do 22:00 hod.

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

číslo registrácie: VVS/1-900-90-41593
dátum registrácie: 17.05.2013
Kálov 17 Žilina 010 01 Slovakia

Učtovné údaje:

IČO: 42 346 452
DIČ: 2023871817

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.
pobočka Žilina,
Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina
číslo účtu: 401 864 6991 / 7500
IBAN: SK38 7500 0000 0040 1864 6991

mobil: 0903 762 810
fax: +421 (0)42 4320 482
email: nepocujucizilina@gmail.com

Mgr. Jana Filipová
Predsedníčka
nepocujucizilina@gmail.com
janafilipova9@gmail.com

Peter Kolarčik
Podpredseda
peterkolarcik@kcanepsza.sk

Ing. Jaroslav Smatana
Tajomník / Administrator
smatasonic@seznam.cz

František Podhorský
Pokladník
frantisekpodhorsky@kcanepsza.sk

Boris Kurhajec
Kultúrny referent
boriskurhajec@kcanepsza.sk
Slávka Kormanová
Revízna Kontrola
slavkakormanova@kcanepsza.sk
Mária Reháková
Revízna Kontrola
mariarehakova@kcanepsza.sk

Silvia Hraňová
Revízna Kontrola
silviahranova@kcanepsza.sk

Kde nás nájdete