kcanepsza.sk

Projekty 2018

1. Projekt „Miesto prvého kontaktu pre sluchovo postihnutých“ sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

2. Projekt „Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline 2018“

sa uskutočnil vďaka podpore nadačného fondu Telekom v nadácii Pontis

3. Projekt „Mzdové náklady na zamestnanca“

sa uskutočnil vďaka podporeMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4. Projekt „Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline 2018”

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

5.Projekt „Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline 2018“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

6.Projekt „Medzinárodný deň nepočujúcich v Žiline 2018“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR.

7. Projekt „Inštitucionálna podpora 2018“

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

8. „Finančný príspevok na prevádzku: špecializované socialné poradenstvo a tlmočnícka služba.“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

Prekladač/Translator »