kcanepsza.sk

Načúvacie aparáty

Načúvacie prístroje pre rôzne straty sluchu

     Pri výbere správneho načúvacieho prístroja Vám odporúčame kontaktovať rôzne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú priamym dovozom načúvacích prístrojov. V našom centre môžete využiť poradenské služby ohľadom odporúčania načúvacieho prístroja podľa straty sluchu, zabezpečenie telefonických objednávok u vybraných spoločnosti a tlmočenie do posunkového jazyka. Pre získanie kvalitného aparátu je potrebný Audiogram, resp. tabuľka, ktorá znázorňuje stav sluchu. Vyšetrenie sa robí na foniatrických ambulanciách pomocou prístroja adiomete

Zoznam spoločností na území Slovenskej republiky:

1. Akustik plus, s.r.o. – Krížna 4, 811 07 Bratislava
Tel. / fax: +421 2 55 42 42 72
email: akustik@akustik.sk
web: www.akustik.sk
typy načúvacích prístrojov: Phonak
Otváracie hodiny: PO, UT, ŠT 07.00 – 15.00, ST 07.00 – 17.00, PI 07.00 – 13.00

2. Audiofon,s.r.o. – Kapitána Jaroša 3A ,974 11 Banská Bystrica
Tel: 048 / 414 27 12 Fax: 048 / 414 27 15
email: audiofon@audiofon.sk
web: www.audiofon.sk
typy načúvacích prístrojov: Audiofon a Beltone
Otváracie hodiny: PO – PI 08.30 – 16.30

3. Audioprotetika Dunaj, s.r.o – Čachtická, 831 06 Bratislava
Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256,
Mobil: 0902604047
email: audioprotetika@audioprotetika.sk
web: www.audioprotetika.sk
typy načúvacích prístrojov: Anticer
Otváracie hodiny: PO, ST, ŠT 08.30 – 16.00, UT 08.30 – 18.00, PI 08.30 – 14.00

4. CIS Slovakia spol. s r.o. – Grosslingová 58, PO BOX 217, 814 99 Bratislava
email: info@cis-slovakia.sk
web: www.cis-slovakia.sk
typy načúvacích prístrojov: 1 kochleár MED-EL

5. Ing. Karel Jančík – Obchodná 30, 811 06 Bratislava
Telefón: 02/52 731 110
email: oticon@centrum.sk
web: www.oticon.sk
typy načúvacích prístrojov: Oticon

6. Hansaton Slovakia, s r.o. – Záborského 19, 831 03 Bratislava
Tel: 02 / 4425 9106
email: info@hansaton.sk
web: www.hansaton.sk
typy načúvacích prístrojov: Hansaton

7. Protetika, a.s. – Škultétyho 1, 036 01 Martin
tel: 0902 965 600
email: opp.martin@protetika.sk
web: www.protetika.sk
typy načúvacích prístrojov : Unitron
Otváracie hodiny: PO – PI 08.00 – 14.30

8. Vantech, s.r.o – Poštová 1, 040 01 Košice
tel: 055/ 622 38 86, fax: 055/ 622 38 87
email: spolocnost@vantech.sk
web: www.vantech.sk
typy načúvacích prístrojov: Siemens

9. Widex – Slovtón Slovakia s.r.o. – Revolučná 19, 821 04 Bratislava
tel: 02/4329 4562, SMS: 0911 336 766
email: info@widex-slovton.sk
web: www.widex-slovton.sk
typy načúvacích prístrojov: Widex
Otváracie hodiny: PO, UT, ŠT, PI 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, ST 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Pobočky: Banská Bystrica, Košice