kcanepsza.sk

Načúvacie aparáty

Načúvacie prístroje pre rôzne straty sluchu

     Pri výbere správneho načúvacieho prístroja Vám odporúčame kontaktovať rôzne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú priamym dovozom načúvacích prístrojov. V našom centre môžete využiť poradenské služby ohľadom odporúčania načúvacieho prístroja podľa straty sluchu, zabezpečenie telefonických objednávok u vybraných spoločnosti a tlmočenie do posunkového jazyka. Pre získanie kvalitného aparátu je potrebný Audiogram, resp. tabuľka, ktorá znázorňuje stav sluchu. Vyšetrenie sa robí na foniatrických ambulanciách pomocou prístroja adiomete

Zoznam spoločností na území Slovenskej republiky:

1. Akustik plus,  s.r.o. – Krížna 5, 811 07 Bratislava
Tel. / fax: +421 2 55 42 42 72+421 910 922 404
email: akustik@akustik.sk
email: vydajna.bratislava@akustik.sk
web: www.akustik.sk
typy načúvacích prístrojov: Phonak
Otváracie hodiny: PO, UT,ST, ŠT 09.00 – 12.00,  12.30 – 16.00,  PI 09.00 – 12.00,  12.30 –  15.00

2. Audiofon,s.r.o. – Kapitána Jaroša 3A ,974 11 Banská Bystrica
Tel: 048 / 414 27 12 Fax: 048 / 414 27 15
email: audiofon@audiofon.sk, email:bb@audiofon.sk
web: www.audiofon.sk
typy načúvacích prístrojov: Audiofon a Beltone
Otváracie hodiny: PO – PI 08.30 – 16.30

3. Audioprotetika Dunaj, s.r.o – Čachtická 8 , 831 06 Bratislava
Telefón/Fax: 02/44881203, 02/44872256,
Mobil: 0902604047
email: audioprotetika@audioprotetika.sk
web: www.audioprotetika.sk
typy načúvacích prístrojov: Anticer
Otváracie hodiny: PO, ST, ŠT 08.30 – 16.00, UT 08.30 – 18.00, PI 08.30 – 14.00

4. CIS Slovakia spol. s r.o. 
Telefón: +421 2/526 218 40
Firmova 12, 851 1Bratislava- Rusovce
email: info@cis-slovakia.sk
web: www.cis-slovakia.sk
typy načúvacích prístrojov: 1 kochleár MED-EL

5. Ing. Karel JančíkSlúchadla Oticon s.r.o,  Obchodná 30, 811 06 Bratislava
Telefón: 02/52 731 110
email: oticon@centrum.sk
web: www.oticon.sk
typy načúvacích prístrojov: Oticon

6. FoniMed s r.o. – Hálkova 1, 831 03 Bratislava
Tel: 02 / 4425 9106, 0948 339 869
email:fonimed@fonimed.sk
typy načúvacích prístrojov: Hansaton

7. AUDIOCENTRUM SK, s. r. o. – Kuzmányho 25, 902 Pezinok

tel: +421 911 902 387, +421 905 425 035

email: rado.figura@post.sk

zuzana.sustek@gmail.com

8.WS Audiology SK s. r. o. – Račianska 77/B,  831 02 Bratislava
tel: 02/448 812 03, 0902 604 047
email:info.ba@widexsound.com
web: www.widex.com/sk-sk/  
typy načúvacích prístrojov: Widex
Otváracie hodiny: PO, UT, ŠT,  08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, ST 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, PI 08.00 – 12.00, 13.00 –15.00
Pobočky: Banská Bystrica, Košice

9 .Artsonic s.r.o. – Zdr. stredisko MediHouse, Vojtecha Spanyola 63, 010 01 Žilina

tel: 0903 623 856
email: recepcia.zilina@artsonic.sk

web: http://www.artsonic.sk    

     http://www.phonak.sk

typy načúvacích prístrojov: Phonak

Otváracie hodiny: PO – ŠT 09.00 – 16.00, PI 9.00 – 15.00

Prekladač/Translator »