kcanepsza.sk

Projekty 2015

1. Projekt „Aktívni seniori aj u nás“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

2. Projekt „Posilnenie materiálneho vybavenia pre sluchovo postihnutých“

sa uskutočnil vďaka podpore nadačného fondu KIA Motors Slovakia v nadácii Pontis

3. Projekt „Mzdové náklady na zamestnanca“

sa uskutočnil vďaka podporeMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4. Projekt „Podpora, dostupnosť a kvalita tichých informácii pre sluchovo postihnutých”

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

5. Projekt „Vzdelávaním k lepšej budúcnosti“

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

6. Projekt „Inštitucionálna podpora v roku 2015“

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

7. Projekt „Efektívne poskytovanie sociálnych služieb pre sluchovo postihnutých“

sa uskutočnilvďaka finančného príspevku od nadácie SOCIA – nadácie Socia na podporu sociálnych zmien.

Prekladač/Translator »