kcanepsza.sk

Projekty 2019

1. Projekt „Kultúrny život nepočujúcich“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

2. Projekt „Prázdninové POSUNKOVO“

sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

3. Projekt „Podporu rozvoja sociálnych služieb“

sa uskutočnil vďaka podporeMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4. Projekt „Inštitucionálna podpora18” sa uskutočnil vďaka grantovej dotácie Mesta Žilina.

5. Projekt „Aktívny človek = Aktívna spoločnosť“

sa uskutočnil vďaka dotácie z rozpočtu ŽSK.

Prekladač/Translator »