kcanepsza.sk

Krajské centrum nepočujúcich

ANEPS Žilina

+421 908 436 721

Kálov 17, Žilina

nepocujucizilina@gmail.com

Poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo

Hlavné zásady komunikácie SP

Tlmočenie SPJ

Kompenzačné pomôcky pre SP

Načúvacie aparáty

Špeciálne školy pre SP

Chránené pracovisko (dielňa)