kcanepsza.sk

Dovoľte nám, aby sme vás informovali o ZÁKLADNÝCH ODPORÚČANIACH a DODRŽIAVANIA niektorých základných ľudských práv a slobôd v našom zariadení KC ANEPS ZA a našich PRÍPRAV na riešenie situácií v prípade karantény v našom zariadení KC ANEPS ZA (Krízový plán) a základné odporúčania v prevádzkach pri poskytovaní sociálnych služieb v období aktuálnej pandémie

  • Dôležité upozornenie KC ANEPS – TU
  • Postup krokov oz KC ANEPS – TU
  • Krízový plán KCANEPS – TU
  • Dezinfečný plán – TU
  • Dôležité kontakty – TU
  • Príprava na krízovú situáciu – TU
  • Príloha – zamestnanci – TU
Prekladač/Translator »