kcanepsza.sk

I. Inkluzívne ráno

Na I. Inkluzívnom ráne sme sa stretli v Krajine Harmónie v rámci Roku inklúzie ŽSK. Inkluzívne ráno je príležitosť prepojiť sa na úrovni vedúcich organizácii pracujúcich so znevýhodnenou mládežou. Cieľom je spoločne pracovať na vytváraní lepších podmienok pre rast a rozvoj znevýhodnenej mládeže podľa sválenej Koncepcie rozvoja mládež Na1Vlne.

Prekladač/Translator »