kcanepsza.sk

Exkurzia organizácii ANEPS a KC ANEPS Žilina

Exkurzia v priestoroch KC ANEPS Žilina.

Navštívili nás študenti 3. ročníka zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline.

Riaditeľka Mgr. et Mgr. Janka Filipová predstavila dve organizácie – ANEPS a KC ANEPS Žilina.

Záver exkurzie bola prehliadka historických a súčasných kompenzačných pomôcok. V rámci prehliadky a exkurzie sa študenti zapojili do minikurzu SPJ.

Prekladač/Translator »