kcanepsza.sk

10. výročie… tretí deň… 02.06.2023

10. výročie KC ANEPS Žilina – deň tretí 2.6.2023 .

Dnešný deň bol venovaný komunite nepočujúcich. Pri „Neformálnej kávičke“ si nepočujúci pozreli prezentáciu o emóciách, mimike a gestikulácii „Reč tváre a tela“, ktoré sú súčasťou života nepočujúcich. Emočné kamienky maľovali nielen nepočujúci, ale i priaznivci a priatelia KC ANEPS Žilina. Budú nám pripomínať našu komunitu, spolupatričnosť a súdržnosť. Všetci prítomní z osláv zanechali odtlačok svojej dlane na „Strom Anepsákov“ .

Svojou prítomnosťou nás poctili nepočujúci z celého Slovenska, z Poľska, Ukrajiny, Čiech a Moravy. Navštívil nás aj organizátor Medzinárodného dňa Nepočujúcich 2023, ktorý sa bude konať v Bratislave. Krásne spomienky z týchto osláv zostanú v našich srdciach navždy . Z celého srdca Vám všetkým ďakujeme .

Prekladač/Translator »