kcanepsza.sk

10. výročie… druhý deň… 01.06.2023

Dnešný deň sa vydaril na jednotku. Svojou návštevou nás poctili predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, nadácií, neziskových organizácií zo sociálnych oblastí zameraných na pomoc pre znevýhodnených občanov . Ďalší krásny deň plný zážitkov je za nami .

Ďakujeme Vám…

Prekladač/Translator »