kcanepsza.sk

Výročná členská schôdza

Dňa 3. februára 2024 sa uskutočnila Výročná členská schôdza KC ANEPS Žilina. Riaditeľka KC ANEPS Žilina Mgr. et Mgr. Jana Filipová privítala prítomných členov a priaznivcov KC ANEPS Žilina. Informovala o činnosti aktivít, hospodárenie organizácie a organizačnú štruktúru KC ANEPS Žilina za r. 2023. Bol schválený Plán činnosti KC ANEPS Žilina na r. 2024.

Prekladač/Translator »