kcanepsza.sk

Výročná členská schôdza KC ANEPS Žilina

Dňa 4. februára 2023 sa uskutočnila Výročná členská schôdza KC ANEPS Žilina. Riaditeľka KC ANEPS Žilina Mgr. et Mgr. Jana Filipová prítomných členov a priaznivcov KC ANEPS Žilina informovala o priebehu aktivít, hospodárenie organizácie, organizačnú štruktúru v r.2022.

Prekladač/Translator »