kcanepsza.sk

Forma poskytovanej služby:  terénna, ambulantná, formou telekomunikačných technológií

Miesto prvého kontaktu:  KC ANEPS Žilina, ulica Kálov 17

Tlmočníci na území Žilinského kraja:

Tlmočníci Tel. kontakt Email
Mgr. Jana Filipová
0908 436 721
janafilipova9@gmail.com
Peter Kolarčík
0904 412 656
tucko68@gmail.com
Ing. Jaroslav Smatana
0908 916 267
smatasonic@seznam.cz
Mgr. Peter Marček
0902 953 342
maxo.marcek@gmail.com
Monika Krileková
0911 584 120
mkrilekova@gmail.com
Anna Šaroková
0904235426
Prekladač/Translator »