kcanepsza.sk

Psychologická pomoc a podpora ľudí v krízových situáciách

Dňa 23.08.2023 sa naša kolegyňa Ing. Bc. Ľubomíra Gavláková zúčastnila inkluzívneho stretnutia s témou:  Psychologická pomoc a podpora ľudí v krízových situáciách.

Inkluzívne ráno č. V bolo pracovné stretnutie prihlásených účastníkov zo sociálnej sféry – sieťovanie, participácia v pôsobnosti ŽSK, ktorí pracujú nielen s mládežou no i s dospelými prijímateľmi sociálnych služieb.

Toto stretnutie sa konalo v priestoroch KÁČKA, Kálov 9, Žilina,  ktoré zastrešuje IPčko.

Tieto osoby často potrebujú aktuálne riešenie svojich krízových duševných a životných ťažkostí. Psychológovia z  KÁČKA sú odborníci, ktorí poskytujú okamžitú, bezbariérovú a nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, a to diskrétne, anonymne, bezplatne, fungujú na princípe dohody prostredníctvom e-mailov alebo bezplatnej nonstop telefónnej linky : 0800 500 333, taktiež pracujú v teréne ako krízový výjazdový tím KITIP.

Spoločne sme objavovali spôsoby, ako byť oporou tým, ktorí to potrebujú. Pripomenuli sme si, že vypočutie, porozumenie, pochopenie, empatia, i malé pomocné gestá, povzbudivé slovo či objatie dokážu ovplyvniť ťažké rozhodnutia či možno i zachrániť ľudský život. Naša snaha pomáhať, je inšpirujúca pre budovanie lepšieho života.

POMOC EXISTUJE!

Prekladač/Translator »