kcanepsza.sk

Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo 0905 600159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Zdroj: www.zilina.sk

Prekladač/Translator »