kcanepsza.sk

Krajské centrum nepočujúcich

ANEPS Žilina

+421 908 436 721

Kálov 17, Žilina

nepocujucizilina@gmail.com

Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo 0905 600159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Zdroj: www.zilina.sk