kcanepsza.sk

NA1Vlne

Dňa 21.06.2023 sa naša kolegyňa Ing. Bc. Ľubomíra Gavláková zúčastnila konferencie NA1Vlne, ktorú organizovala Rozvojová agentúra ŽSK – Sekcia pre mládež.

Cieľom II. ročníka bolo pracovné stretnutie prihlásených účastníkov, ktorí pracujú a spolupracujú s mládežou.

Po prezentácii prednášok sme pracovali aktívne v určených pracovných skupinách, kde sme plnili požadované úlohy, odpovedali na určené otázky, taktiež sme mali pamäťové rozcvičky, po každej téme bol priestor na diskusiu a otázky.

Hlavným cieľom týchto pracovných stretnutí je pritiahnuť mládež do komunít a do zapájania sa do dobrovoľníctva.

Dovoľme mladým meniť kraj/ Spoločne so všetkými mladými v kraji

Prekladač/Translator »