kcanepsza.sk

Mama, naj povolanie…

Dňa 14.mája 2023 sa KC ANEPS Žilina zúčastnil Dňa rodiny 2023, ktorý sa konal v Budatínskom Parku pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Sekcie pre mládež ŽSK .

Hlavnou myšlienkou tohto ročníka bola „Mama, naj povolanie“ .

Bol pripravený zaujímavý program aktivít. Počas dňa bol pripravený aj sprievodný program venovaný nielen rodinám, ale aj jednotlivcom či neformálnym skupinám. Rok inklúzie sa pretavil aj do Dňa rodiny vo forme vlastnej časti na nádvorí, kde boli diskusie, grafity, workshop, prezentácie rôznych OZ zameraných na sociálnu oblasť a ďalšie aktivity.

Prekladač/Translator »