© SMATASONIC s.r.o.
Krajské centrum    nepočujúcich           ANEPS          ŽILINA
Hlavné zásady komunikácie
O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu

Please Install The Flash Player

Komunikácia so sluchovo postihnutými Svet Nepočujúcich je vizuálny, ich jazyk, myslenie, aj vnímanie sveta je vizuálne. Posunkový  jazyk má manuálno-vizuálnu formu a pre Nepočujúcich je slovenčina vlastne cudzí jazyk. Preto  môžu mať problémy pri čítaní s porozumením, s vnímaním metafory, preneseného významu a  humoru so skrytou pointou. Sú to totiž javy založené na hovorenom jazyku, ktoré sa v  posunkovom jazyku nevyskytujú. Myslenie Nepočujúcich je skôr konkrétne ako abstraktné.  Prejavuje sa to nielen vo vnímaní humoru a vtipných situácií, ale napríklad aj pri výbere filmov.  Nepočujúci majú radšej akčné filmy plné deja, než psychologické filmy založené na dialógoch.  Zásady komunikácie s Nepočujúcimi S Nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule. Snažte sa zreteľne artikulovať a dostatočne otvárajte ústa, aby vám Nepočujúci mohol odzerať z pier. Pri komunikácií s Nepočujúcim nezvyšujete hlas ani nekričte. Nebude vás počuť, len mu to sťaží odčítavanie z pier. Zabezpečte dobré osvetlenie v priestore – svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta. Keď budete v tieni, Nepočujúci nebude dobre vidieť vaše ústa. Najlepšie je osvetlenie zhora alebo zboku. Udržiavajte s Nepočujúcim neustále očný kontakt. Dajte pozor, aby nič nebránilo Nepočujúcemu odzerať vám z pier (ruka pred ústami, cigareta, žuvačka alebo jedlo v ústach, fúzy) Počas rozhovoru nehýbte zbytočne hlavou ani sa neotáčajte. Môžete si pomôcť písaním na papier. Ale píšte len jasné a krátke vety. Pozornosť Nepočujúceho môžete upútať jemným dotykom ruky alebo ramena, vyhnite sa dotyku v oblasti chrbta a hlavy. Takisto môžete jeho pozornosť upútať vibráciou (dupnutie na podlahu, klopnutie po stole). Na komunikáciu s Nepočujúcim nie sú nevyhnutné posunky, ak sa obe strany chcú dorozumieť.
· · · · · · · · · · nepocujucizilina@gmail.com O nás Poradenstvo Dobrovoľníctvo Služby pre SP Rozvojová spolupráca ANEPS Finančné správy Informácie Zaujímavosti z regiónu